Меню

Гаранционни условия

За предявяване на рекламация е необходимо да се предостави касовият бон за покупката. 
При проблеми моля, обръщайте се без притеснения на тел.: 0889 28 17 48  от 10:00 часа до 18:00 часа.

Срокът за сервизно обслужване е 30 дни. Онлайн магазин Baby Land се задължава да отстрани дефекта във възможно най-кратък срок, максималното време за престой вън от потребителя е 30 работни дни.

Условия по изпращане на продукти

 • Продуктът може да бъде предоставен директно във физически магазин Baby Land в гр. Видин, на адрес ул. Стефан Еленков №1 (срещу входа на ОКС).
 • Когато артикулът се изпраща от клиент по куриер, то разходите по изпращането и връщането са за сметка на клиента.

Онлайн Гаранция – Връщане на закупени продукти.

В случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в срок от 14 дни от датата на покупка.

Задължително условие е продуктът да е в изряден търговски вид, в оригиналната си опаковка, придружен с всички документи и аксесоари, с които е бил получен и без следи от употреба.

 

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл. 19 Рискът от повреди на продукта при сглобяване от потребителя се носи изцяло от него и е за негова сметка.
Чл. 20 Всички продавани в електронния магазин стоки  са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП.
Чл. 21 Гаранционното обслужване не включва и не се отнася до:

 • Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба.
 • Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение.
 • Подмяна на части, които подлежат на амортизация по време на нормална експлоатация.
 • Неспазени указания за сглобяване и монтаж.
 • Повърхностни наранявания по време на експлоатация на продукта при пренасяне, транспорт и съхранение.
 • Повреда възникнала в следствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта.
 • Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др. подобни.
 • Продукт, който е ремонтиран в неоторизирани от производителя сервизи или от други лица.
 • Продукт, на който е извършена промяна или модификация на конструкцията.
 • Отстраняване на повреди, получени в следствие на монтирани части и аксесоари, различни от спецификацията на продукта при продажбата му.
 • Повреди по дамаска, чанта, покривало, сенник, гуми, багажник, дъждобран и аксесоари (за детски колички).
 • Повреди по дамаски, сенник, покривало и аксесоари (за столчета за кола) .
 • Повреди по дамаска, дюшек, балдахин и аксесоари (за кошари за спане и игра).
 • Повреди по дамаска и аксесоари (за бънджи, люлки, шезлонг, проходилки, столчета за хранене, подложки за повиване).
 • Повреди на дамаска, цип, тик – так копчета и аксесоари ( за порт – бебе, твърд кош за количка и приспособление за носене на бебе).
 • Увреждане и нараняване на плоскостите и повреди в резултат на неспазени указания за монтаж (за дървени легла).
 • Повреди на гуми, акумулатори, аксесоари (за играчки).


ЗА СТОКИ В ГАРАНЦИОНЕН СРОК Е МНОГО ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ

- НЕОБХОДИМО Е ДА ЗАПАЗИТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА, ИЗДАДЕНИ ВИ ОТ ТЪРГОВЕЦА ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА СТОКАТА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СРОК НА ГАРАНЦИЯ.
- КОГАТО В ГАРАНЦИОННИЯ СРОК УСТАНОВИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, ДЕФЕКТ ИЛИ ПРОБЛЕМ ПРИ УПОТРЕБАТА НА СТОКАТА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА, ЗА ДА БЪДЕ ПРИЕТА И РЕГИСТРИРАНА РЕКЛАМАЦИЯТА ОТ ТЪРГОВЕЦА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ.
- БЕЗ КАСОВА БЕЛЕЖКА ГУБИТЕ ПРАВАТА СИ ЗА ГАРАНЦИОННО И БЕЗПЛАТНО ОБСЛУЖВАНЕ И ВСИЧКИ РАЗХОДИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, ДЕФЕКТ ИЛИ ПРОБЛЕМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ТРАНСПОРТ ДО СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕРВИЗ, ЩЕ БЪДАТ ЗА ВАША СМЕТКА.
- ПРЕДИ ДА ПРЕДЯВИТЕ РЕКЛАМАЦИЯ, ТРЯБВА ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ СТОКАТА Е С ВАЛИДЕН СРОК ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ. ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА ПРОВЕРИТЕ ДАТАТА НА ЗАКУПУВАНЕТО НА СТОКАТА ОТ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА, ИЗДАДЕНИ ВИ ПРИ ПОКУПКАТА Й.
- ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА СУМА ИЛИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА, КОГАТО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО ТЪРГОВЕЦЪТ ПРЕДЛОЖИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ РЕМОНТ НА СТОКАТА ИЛИ ДА Я ЗАМЕНИ С НОВА.
- ДНИТЕ ЗА РЕМОНТ НА СТОКАТА СЕ ПРИБАВЯТ КЪМ ГАРАНЦИОННИЯ СРОК.
- ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА, КОГАТО НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТОКАТА С ДОГОВОРА Е НЕЗНАЧИТЕЛНО.
- ПРИВЕЖДАНЕТО НА СТОКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА СЕ ИЗВЪРШВА В РАМКИТЕ НА ЕДИН МЕСЕЦ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯТА. ТОВА Е РЕГЛАМЕНТИРАНИЯТ МАКСИМАЛЕН СРОК В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
- ПРИВЕЖДАНЕТО НА СТОКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА Е БЕЗПЛАТНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ ДЪЛЖИ РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРОДУКТА, ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ И ТРУД, СВЪРЗАНИ С РЕМОНТА И ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ.
- ТЪРГОВЕЦЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА УДОВЛЕТВОРИ ИСКАНЕ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА И ДА ВЪЗСТАНОВИ ЗАПЛАТЕНАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ СУМА, КОГАТО СЛЕД КАТО Е УДОВЛЕТВОРИЛ ТРИ РЕКЛАМАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЕДНА И СЪЩА СТОКА, В РАМКИТЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК Е НАЛИЦЕ СЛЕДВАЩА ПОЯВА НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКАТА С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА.
- ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КАКВО ИЛИ КОИ ЧАСТИ ОТ СТОКАТА НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.

ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА И РЕКЛАМАЦИЯТА НЕ СЕ ОБСЛУЖВА БЕЗПЛАТНО КОГАТО:

- НЕ СТЕ ЗАПАЗИЛИ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА
- НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА СГЛОБЯВАНЕ, МОНТАЖ И ПРОФИЛАКТИКА
- НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ РЪКОВОДСТВОТО ОТНОСНО ПОДДРЪЖКАТА И ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА
- СТОКАТА Е НЕПРАВИЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО СГЛОБЕНА
- ИМА ПОВЪРХНОСТНИ НАРАНЯВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СТОКАТА, ПРИ ПРЕНАСЯНЕ, ТРАНСПОРТ ИЛИ СЪХРАНЕНИЕ
- ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕБРЕЖНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПРЕТОВАРВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ В НЕПОДХОДЯЩА СРЕДА
- ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА УПОТРЕБА НА СТОКАТА ЗА ЦЕЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО Й - НАПРИМЕР ЗА ТЕСТОВЕ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ДР.
- СТОКАТА Е РЕМОНТИРАНА В НЕОПРАВОМОЩЕН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕРВИЗ ИЛИ ОТ ДРУГИ ЛИЦА
- ИМА ИЗВЪРШЕНА ПРОМЯНА ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИЯТА
- ПОВРЕДАТА Е ПОЛУЧЕНА ВСЛЕДСТВИЕ НА МОНТИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СТОКАТА ПРИ ПРОДАЖБАТА
- ДЕФЕКТИТЕ СА ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВЪНШНИ СИЛИ – ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, СЧУПВАНИЯ СЛЕД УДАР С ТВЪРД ПРЕДМЕТ ИЛИ КАТАСТРОФА, ПРОМИШЛЕНИ ИЗПАРЕНИЯ, АГРЕСИВНИ МИЕЩИ ПРЕПАРАТИ И ДР. ПОДОБНИ. 

ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ГАРАНЦИЯТА НА СТОКАТА СЕ ЗАПАЗВА, НО ЗА ЕДНА ЧАСТ ОТ ПОВРЕДЕНИТЕ ЧАСТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА АМОРТИЗАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТОКАТА, СЪЩИТЕ ЧАСТИ И РЕМОНТЪТ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТАКИВА ЧАСТИ СА:

 • ЗА ДЕТСКИ КОЛИЧКИ -следните компоненти и части от количката, които могат да бъдат изгубени или увредени по невнимание, като: неопренови дръжки, ръкохватки, пружини, адаптери, предпазни бордове, покривала, дъждобрани, сенници, чанти, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарами, пластмасови бутони, капачета и копчета, счупени куполи и сенници, избеляла или скъсана тапицерия - като тези детайли е възможно да бъдат ремонтирани или заменени срещу заплащане. Гаранцията не покрива също така и спукани, скъсани или протрити ВЪТРЕШНИ ИЛИ ВЪНШНИ гуми.
 • ЗА СТОЛЧЕТА ЗА КОЛА, ТВЪРД КОШ ЗА КОЛИЧКА И КОШНИЦИ -неопренови дръжки, ръкохватки, пружини, адаптори, предпазни бордове, покривала, сенници, избеляла или скъсана тапицерия, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарами, пластмасови бутони, капачета и копчета
 • ЗА КОШАРИ ЗА СПАНЕ И ИГРА - избеляла или скъсана тапицерия, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарами, пластмасови бутони, капачета и копчета, МАТРАК, КОМАРНИК, БАЛДАХИН, МУЗИКАЛНИ ВЪРТЕЛЕЖКИ, ПОВИВАЛНИК, АКСЕСОАРИ
 • ЗА БЪНДЖИ, ЛЮЛКА, ШЕЗЛОНГ, ПРОХОДИЛКА, СТОЛЧЕ ЗА ХРАНЕНЕ – избеляла или скъсана тапицерия, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарами, пластмасови бутони, капачета и копчета, ГОРНАТА ТАБЛА, АКСЕСОАРИ
 • ЗА КЕНГУРА И КОЛАНЧЕТА ЗА ПРОХОЖДАНЕ – МРЕЖИ ЗА ПРОВЕТРЕНИЕ, ЦИП, ТИК-ТАК КОПЧЕТА, АКСЕСОАРИ
 • ЗА ПОМПИ ЗА КЪРМА – МАРКУЧИ, ШИШЕТА, БИБЕРОНИ, КАПАЧКИ, СИЛИКОНОВИ ЧАСТИ, РЪКОХВАТКА И АКСЕСОАРИ
 • ПРОДУКТИ ЗА БАНЯ И ХИГИЕНА – АКСЕСОАРИ
 • СТЕРИЛИЗАТОРИ ЗА ШИШЕТА, НАГРЕВАТЕЛИ ЗА ШИШЕТА И ДР ПОЛЕЗНИ УРЕДИ – АКСЕСОАРИ, НЕПРАВИЛНО ПОЧИСТЕНА (ПОДДЪРЖАНА) ОСНОВА С НАГРЕВАТЕЛ, СКЪСАНИ КАБЕЛИ, СПУКАНИ ДИСПЛЕИ
 • ДЕТСКИ ТРИКОЛКИ - неопренови дръжки, предпазни бордове, сенници, чанти, копчета тик-так, капси, ципове, колани, катарами, пластмасови бутони, капачета и копчета, счупени куполи и сенници, КОШОВЕ ЗА БАГАЖ, избеляла или скъсана тапицерия - като тези детайли е възможно да бъдат ремонтирани или заменени срещу заплащане. Гаранцията не покрива също така и спукани, скъсани или протрити ВЪТРЕШНИ ИЛИ ВЪНШНИ гуми.
 • ИГРАЧКИ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ – СЧУПЕНИ БУТОНИ, АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ, спукани, скъсани или протрити гуми, ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ, СПУКАНИ ПЛАСТМАСОВИ ЧАСТИ, ПОВРЕДЕНИ ЧАСТИ В СЛЕДСТВИЕ НА ПРЕТОВАРВАНЕ
 • КАРТИНГ КОЛИ С ПЕДАЛИ ИЛИ АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ - СЧУПЕНИ БУТОНИ, АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ, спукани, скъсани или протрити гуми, СЧУПЕНИ ПЕДАЛИ, СПУКАНИ ПЛАСТМАСОВИ ЧАСТИ, ПОВРЕДЕНИ ЧАСТИ В СЛЕДСТВИЕ НА ПРЕТОВАРВАНЕ 

Преди да предприемете действия за рекламация на стока в гаранционен срок, закупена от електронния ни магазин или наш контрагент проверете дали стоката отговаря на описаните до тук условия. Обърнете особено внимание на обстоятелствата, при които гаранцията отпада, както и за частите, които подлежат на амортизация и в периода на гаранция се заплащат.
 
За да изпратите стоката и рекламацията да бъде приета, Вие задължително трябва:

1.      Да почистите добре стоката и в пълна окомплектовка да я поставите в подходяща за транспортиране опаковка, по възможност в оригиналната опаковка, за да предпазите стоката от увреждане при транспорт.
2.      В опаковката да поставите следните документи и данни:

 • копие на касовата бележка /финансов бон/ и фактура, издадени Ви при закупуването на стоката
 • гаранционна карта
 • други документи, ако разполагате с такива – например протоколи, актове, експертни заключения и др.,  които установяват несъответствието на стоката с договореното или установяват претенцията Ви по основание и размер
 • описание на несъответствието според Вас - дефектът или проблемът при употребата на стоката 
Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки